Bogdan Grodzki

Home

Wiersze

Punkt widzenia

Myśli

Quotations

Notki

Teksty wybrane

Filmy

Contact

Dialog
 

 

"Opera wydaje mi się najbogatsza, najbardziej różnorodna ze wszystkich form teatru - a jednocześnie historycznie pierwsza, bo wywodząca się jeszcze z teatru antycznego."
"- Tak. Sztuka, kultura i miłość - to elementy obecne w każdej bodaj społeczności - i zawsze też podlegające pewnym przemianom w czasie i przestrzeni. Fascynujące jest już samo obserwowanie tych przemian, odkrywanie wciąż na nowo, jaką rolę sztuka odgrywa w naszym życiu - życiu jednostek i grup. To dzięki temu możemy przekazywać wciąż nowe rzeczy, sięgając po jedno i to samo dzieło. Spotkanie ze sztuką traktuję jako wielką przygodę - i ta przygoda, podejmowanie tego typu wyzwań jest, jak sądzę, powołaniem każdego artysty. Naszym zadaniem jest dzielić się przemyśleniami."
Teatr, czyli wielość
Mozart w Warszawie. Z Achimem Freyerem, reżyserem "Czarodziejskiego fletu" w Operze warszawskiej,
rozmawiają Agnieszka Kłopocka i Tomasz Cyz


Ifigenie

Debiut Krzysztofa Warlikowskiego w paryskiej Opera Garnier
"Ifigenia na Taurydzie" Warlikowskiego jest spektaklem o ocalonych.
Tragiczne próby, przez które ktoś przeprowadził Ifigenię, pozbawiają sensu jej długie życie i późną starość w domu starców.
Ocalenie może być gorsze od śmierci.