Bogdan Grodzki

Home

Wiersze

Punkt widzenia

Myśli

Quotations

Notki

Teksty wybrane

Filmy

Contact

Dialog
 

Rozbrajanie smoków
Medal Świętego Jerzego 2006

czasem zbyt wielu jest chętnych do walki ze smokiem. Cała ich uwaga skupia się na walce ze złem, aż w końcu walka staje się celem samym w sobie. A wtedy znika gdzieś pytanie, jakie dobro chcemy wprowadzić w miejsce pokonanego zła.

Głupota jako głowa smoka jest szczególnie trudna do odcięcia, bo wciąż się zmienia wyraz mordy smoka i głowa wciąż się rusza, jedno i drugie utrudnia trafienie" - mówił ks. Boniecki

Konkluzją "Głównych nurtów marksizmu< jest stwierdzenie, że "chociaż Marks całkiem inaczej to sobie wyobrażał, komunizm zgodnie z jego założeniami nie może być niczym innym jak niewolnictwem". Wkład dzisiejszego laureata w walkę ze smokiem "jedynie słusznej ideologii< ma wymiar światowy"

Tylko mały chłopiec potrafi zadać smokowi pytanie, dlaczego jest taki brzydki...