Bogdan Grodzki

Home

Wiersze

Punkt widzenia

Myśli

Quotations

Notki

Teksty wybrane

Filmy

Contact

Dialog
 

Ks. Michał Czajkowski

Wielcy teologowie współczesności - Rudolf Bultmann

Głosiciel czy burzyciel Ewangelii?

Rudolf Bultmann otworzył Niemcom oczy na niebezpieczeństwa nazizmu. Wielu chrześcijan zachęcił do karmienia się Biblią, aby w jej świetle rozumieli problemy swego życia. Prowadził nie tylko wykłady, ale także różne grupy biblijne, formował duszpasterzy i świeckich, udzielał się w duszpasterstwie robotników, promował nową muzykę w kościołach... Przez jednych był uwielbiany, przez innych znienawidzony.

Rudolf Karol Bultmann wywodzi się z rodziny ewangelickiej. Urodził się 20 sierpnia 1884 roku w Wiefelstede, w Dolnej Saksonii. Jego ojciec i dziadkowie byli pastorami. Zgodnie
z tradycją rodzinną Rudolf też postanowił oddać się na służbę Kościołowi luterańskiemu. Po skończeniu gimnazjum w Oldenburgu studiuje - pod kierunkiem wybitnych reprezentantów teologii liberalnej - filozofię i teologię w Tybindze, Berlinie i Marburgu; w tym ostatnim mieście rozpoczyna (i zakończy) karierę dydaktyczną i naukową.
Jego najważniejsze dzieła powstały w latach 1920-1960. Po II wojnie światowej stał się najwybitniejszym badaczem Nowego Testamentu. Za swój radykalizm bliski był potępienia przez Synod Zjednoczonych Ewangelicko-Luterańskich Kościołów Niemiec w 1952 roku. Otrzymywał od współwyznawców listy, w których zapewniano go o modlitwach w intencji jego nawrócenia. Ale też był słuchany z uwagą i doceniany - wyróżniany odznaczeniami akademickimi i politycznymi. 
Jego bibliografia liczy ponad 600 pozycji. Do najważniejszych jego prac należy "Die Geschichte der synoptischen Tradition" (Historia tradycji synoptycznej); w dziele tym opracował prehistorię trzech ewangelii przy pomocy metody historii form (Formgeschichte), której stał się twórcą pospołu z M. Dibeliusem. Tak uzyskał obraz Jezusa, który zaprezentował w książce pt. "Jesus".
W licznych czasopismach publikował artykuły z dziedziny biblijnej hermeneutyki; wydał je w czterech tomach pt. "Glauben und Verstehen" ("Wierzyć i rozumieć"). Zmarł 30 lipca 1976 r. w Marburgu.


http://www.tygodnik.com.pl/numer/2747/index.html